Rezanje vodenim mlazomRezanje vodenim mlazom - ekonomi no i precizno

Rezanje visokotla nim vodenim mlazom je nadopunjuju i postupak diobe tradicionalne, mehani ke i termi ke metode. Kako se pri rezanju vodenim mlazom materijal ne grije, mogu e je bezproblema obrađivati elik, aluminijum, plemenite metale, kamen, staklo, plastiku ili materijale za brtvenje.

Inovativni postupci, eficijentna izrada

Tehni ki potvrđuje rezanje vodenim mlazom visokom preciznošću, malom širinom reza i visokom kvalitetom reznih rubova. U jednom radnom koraku moguci se bezbrojni kompleksni i filigranski slijedovi rezanja i to bez o vršćivanja, napetosti materijala i termi ke promjene na materijalu. Kod termi kog ili postupka grebenastog djeljenja uobi ajena dorada ovdje u potpunosti otpada.

Plemeniti elik - Ne-metali - metali - prirodni kamen

  • rezanje vodenim mlazom do velicine 8 x 4 m
  • jacina materijala do 200 mm
  • umanjena nadnica
  • kompletna izrada ukljucujuci materijal
  • 3D primjena 6 x 4 mm

Obrada plastike

  • cjepanje polyrethana do tvrdo e od 93 shore A
  • odcjepljivanje do širine od 1200 mm I visine od 40 mm
  • rezanje vodenim mlazom do veli ine 8 x 4 m


german english french polish croat dutch romanian hungarian

Kontakt osoba

Vaša direktna kontakt osoba kod Göcke Tehnike preoblikovanja sa jednim stiskom...
...više

Video

Göcke tehnika preoblikovanja Vam se predstavlja u video filmu
...više